Monday, December 31, 2007

СРЕЌНА НОВА 2008

СРЕЌНА НОВА 2008

НА СИТЕ БЛОГЕРИ И ЧИТАТЕЛИ НА БЛОГ ’’ БУГАРАШ ’’

Friday, December 28, 2007

НА НЕГОВА ПРЕВОЗВИШЕНОСТ И ПРЕСВЕТЛОСТ

НА НЕГОВА ПРЕВОЗВИШЕНОСТ И ПРЕСВЕТЛОСТ ГОСПОДИНА ЈОСИПА ЈУРИЈА СТРОСМАЈЕРА
епископ босански или. ѓаковачки и сремски,, узпрестолник на негова светост, апост. управитељ на белградската u смедеревската епископија, римски граф, нa н. цар. кр. величество дејствителни тајни советник, дворски духовник, вировитички велики жупан, изв'нредни државни советник, доктор на философијата и богословијата, изјаштните науки и пp. и пp.и пp. Великодушниот покровитељ на народната книжнина со најглобоко уважение посвештават
ИЗДАВАТЕЉОТ

В А Ш А П Р Е В О З В И Ш Е Н О С Т И П Р Е С В Е Т Л О С Т !

Пред неколку години б'лгарскиве песни собрани, оште много време ке стојеха закопани в неизвесност, ако не беше високото Ваше участие. Ваша Пресветлост глобоко почувствува че нарoдното образование је најголемотo р'чателствo за благоденствието од народот; и ништо пред него не штадеештем, штедро секога и секаде помогна в полезни издавања и училишни потребности. При сите тие благородни стремленија Ваша Превозвишеност благоизволи да обрни внимание и нa најјужните Славјани, Б'лгари и да покажит великодушното је участие в издавањето на това општеполезно сокровиште; и на конец, окрилатена од народното доброжелателство, захвати најплодородната идеа и основа Југославјанската академија, тој драгоценен венец на толку големи Ваши благодејанија. При такви сијајни Ваши услуги на книжнината се осмелих да посветам на името од Ваша Пресветлост това собрание од народните песни, кое, мољам, благосклоно да приимит заедно со глобоката ми признателност, со која имам чест да останам на Ваша Превозвишеност и Пресветлост Најпокорни слуга

К . М и л а д и н о в

преземено од : Библиотека „Браќа Миладиновци„ - Скопје

други книги

Thursday, December 20, 2007

О Т В О Р Е Н О П И С М О

От :

Владимир Панков

Председател на сдружението ,,РАДКО”

ул. ,,Галичица” № 47, 2/4

6000 Охрид

Република Македония

До:

Президент на Република България г-н Георги Първанов

BG - 1123, София, ул. ,,Дондуков” № 2

Министър – председател на Република България г-н Сергей Станишев

BG - 1123, София, ул. ,,Дондуков” № 2

Министър за външните работи на Република България г-н Ивайло Калфин

BG - 1504, София, ул. ,, Евлоги Георгиев”

Народно събрание на Република България

BG - 1169 София

Народно събрание 2, г-н Георги Пирински

Уважаеми:

г-н Президент

г-н Министър председател

г-н Министър

г-н Председател

След Втората Световна война, Вардарската част на Македония съгласно Парижкия мировен договор отново остава в границите на Югославия. Този път Белград прилага нова стратегия по отношение на българското население тук. Това е т.н. сърбо – комунистическа доктрина ,,македонизъм” създадена от коминтерната през 30-те години на 20 век специално в помощ на комунистическата партия на Югославия (КПЮ). Нейната цел е подмолното унищожаване на македонската българщина, чрез провъзгласяването на българите от Македония едва ли не за ,,африканско племе”, което е без история, култура, език и идентичност и превръщането му в т.н. македонски етнос. Новата комунистическа власт в Югославия на чело с Тито и техните поддържаници в Вардарска Македония, сърбо-комунистите се представят пред българското население како ,,герои” и ,,новатори”, които дават възможност за първи път на това население чрез този етноним и да бъде свободно и свободно да се развива. През 1945 година те създават и т.н. ,,македонски език”, това е диалект на българския книжовен език с използване на сърпската азбука, в замяна на дотогава използваната българка азбука, същата както и в царство България, създадена от равноапостолите Св. Св. Кирил и Методий, защитници на Европа пред небесния престол. Територията пък на Вардарската част на Македония се организира в Република Македония и се провъзгласява за съставна част на Югославската федерация. Процесът на македонизиране на българското население във Вардарска Македония след 1945 година приема чертите на класически геноцид - данните говорят, че от приблизително един милионното християнско население заради защита на българския национално – културен произход и език са убити двадесет и три хиляди души, сто тридесет хиляди са осъдени между десет и петнадесет години строг тъмничен затвор, двеста хиляди са изселени от родните им места, около триста хиляди са постоянно преследвани и малтретирани от службите за сигурност.

Държавата Република Македония (международно призната БЮРМ) е създадена след разпадането на Югославия през 1991 година. Съгласно приетата тогава конституция, българското население (според доктрината македонизам) е обявено за ,,македонско” по етническия произход. Политиката на държавата си поставя за цел, под маската на уш борба за запазване на конституционното име (известно е несъгласието на Гърция по този въпрос) да се легализира извършения от сърбо - комунистите геноцид след Втората Световна война. Всички граждани на Републиката които се опитът да говорят, открито за историческата идентичност на т.н. македонски етнос и днес са преследват от държавните служби за сигурност. Смисълът на тази държавна стратегия е да се защити позицията пред европейската и световната общественост, че процесът на де-българизация тук е завършен и че българското население е приело новата, наложена по насилствен път изкуствена идентичност. Поради тази причина всички партии в държавата се създадени и се контролирани от службите за сигурност, а процесът на демократизация на държавата и обществото е тотална имитация.

Г-н Президент, г-н Министър председател, г-н Министър, г-н Председател причината за моето обръщане е търсенето Република България да я преизпита собствената подкрепа за членство на Р.Македония в НАТО и Европейската Уния. Причината за това мое търсене е цялостно отричане на историческата, национално–културна идентичност на славянското население в Р.Македония, което през вековете я проявявало собствената българска принадлежност. Става дума за повече от 1300-те години национално–културно наследство което създали българите на Балканите и на което и ние българите от Р.Македония имаме историческо право.

Никога нямало в македонското освободително движение път, който би означавал отказване на българите от Македония от собствените братя в свободна България. Цялата борба на македонското освободително движение беше борба на първо място за запазване и за политическа свобода на македонската българщина, а в също време и борба за духовно единство на целокупната българщина. Това целият свет го знае. Даже някои среди в чужбина никога не искаха да повярват че македонското освободително движение наистина се бори за автономия, относно независимост на Македония.

Аз Владимир Панков, председател на сдружението ,,РАДКО” търся от Р.България като членка на НАТО и ЕУ, впрочем това е и длъжност на Р.България, да ги защити и всичките граждани на Р.Македония които и нататък подържат самосъзнанието за собствената българска национално – културна принадлежност от понататочното самаволие на македонските власти, относно от понататочнитот геноцид.

Нас на българите от Македония не ни е потребна държава която ще го носи името Р.Македония, а в нея българското население да бъде подложено на репресия, полицейски наблюдение и малтретиране, прогонване, дискриминация и геноцид, само и само с цел македонските комунисти и нататък да владеят с държавата и на той начин да я избегнат в най-малка рака историческо – политическата отговорност.

Аз Владимир Панков, председател на сдружението ,,РАДКО” търся от Р.България в съдействие с Европейската Уния, да ги възобнови потребните културно–образователни институции, по подобие на българските културно–образователни институции които съществуваха на територията на Вардарска Македония във времето на османската империя, разбира са прилагодени на съвременните условия и потреби.

Ние българите от Македония не искаме повече да бъдем образовани с фалшифицирана история и с един език който с конституцията в Р.Македония се нарече ,,македонски език”, а послужи като основно средство за де–българизация на Вардарска Македония. Освен това този език, вече одамна ги има изгубено корените на българските диалекти от Вардарска Македония. Ние българите от Македония го искаме същото образование както в Р.България, разбира се, с използване на българския книжовен език.

Македонските комунисти ще си опитат нас, българите от Македония да не третират като едно от малцинските групи в държавата, за да се избегне такова нещо, ние българите от Македония, търсим един от официалните държавни езици в Република Македония да бъде и българския книжовен език.

С уважение

Владимир Панков

http://www.makedonskatribuna.com

Saturday, December 15, 2007

„Да прифатиме Северна Македонија“


ЉУБЧО ГЕОРГИЕВСКИ ПРЕДЛАГА

„Да прифатиме Северна Македонија“Поранешниот македонски премиер Љубчо Георгиевски, во колумна објавена во неделникот „Фокус“, предлага Македонија да го земе името „Северна Македонија“. - Години по ред ги слушаме истите тези дека името е проблем на Грција (а ние се викаме БЈРМ), дека нема да преговараме за името затоа што тоа е света работа (а 15 години преговараме). Ако се точни информациите дека Грците биле подготвени да прифатат име „Северна Македонија“, договорот би значел дека Македонија го задржува уставното име во билатералните договори, а промената на името би се однесувала само при општење со меѓународните организации тоа име да е „Северна Македонија“. Лично сметам дека ова е најповолната можност што досега ја имаме добиено - оценува Георгиевски. Тој го посочува поранешното државно раководство од Киро Глигоров, Бранко Црвенковски, Стојан Андов, Стево Црвенковски и Љубомир Фрчкоски, како и македонските медиуми, за промената на името во БЈРМ, за кое вели дека ќе ни остане и во следните 15 години. Според Георгиевски, одлуката за преименување на аеродромот во Скопје во „Александар Велики“ била „неверојатно глупава“ и им овозможила на Грците да обвинат дека први сме ја прекршиле привремената спогодба за името. Георгиевски оценува дека Македонците бегале од својата етничка припадност, од Миладинови, Прличев, Крчовски, Делчев и Груев, поради што било прифатено културното наследство на античка Македонија, што сега претставува проблем за Грција. Според поранешниот премиер, влезот во НАТО не зависи од спорот за името или од реформите што ги прави Македонија, туку од политичка одлука „директно поврзана со националната кауза на голема Албанија“.


Tuesday, December 4, 2007

Български историк ядосал жители на Кавадарци?


photo_big_203851.jpg
Бурни реакции предизвика представянето в град Кавадарци на две книги на българския историк Божидар Димитров, съветник по въпросите на култура на президента на България Георги Първанов, пише днес вестник "Дневник" в материал под заглавие "Съветник на Първанов ядоса кавадарчани". "Твърдя, че тук преди Средновековието е нямало македонци и предлагам един милион евро, ако някой докаже противното", заявил Димитров на представянето. Според изданието, присъстващите на събитието открито попитали кой е дал възможност на Димитров да върши пропаганда в Македония. В представената книга "Българската християнска цивилизация и българските манастири" с текст и със снимки били включени доста македонски манастири. Представянето минало без превод. То било организирано от Дружеството за приятелство "Македония и България" от Кавадарци. "Утрински весник" от своя страна смята, че представянето на книгите на Божидар Димитров било провокация, тъй като Димитров, "където и да се появи, отрича македонската история". „Ще дам награда от милион на онзи, който ми донесе документ, че тук от 7 до 14 век са живеели македонци. Ако някой донесе такъв документ, това би преобърнало историята и би било важно откритие, но такъв документ няма", заявил според вестника Димитров в Кавадарци. Вестникът представя Димитров като български историк и политик, в момента съветник по въпросите на култура на президента на България. "Неговите прояви и изявления, свързани с българската история, винаги изобилстват с провокации. Според него, българите и България са "най-старата нация в Европа", заключава "Утрински весник". /БТА/

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=203851

Проф. Божидар Димитров представи свои книги в град Кавадарци, Македония

Кавадарци. Директорът на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров представи в зала “Бриони” в гр.Кавадарци, Република Македония, две нови свои книги на местната общественост. Това са книгите “Истинската история на Балканската война” и “Българската християнска цивилизация”. Пред Агенция “Фокус” Никола Соколов, председател на местното дружество “България – Македония”, което организира събитието, обясни, че срещата е преминала изключително добре, като са присъствали близо 100 души. Те са били изключително заинтересовани от двете книги на директор на Националния исторически музей и близо два часа и половина са му задавали въпроси, свързани с историята, които те не са учили в Македония. “Дори книгите, които донесе проф. Димитров със свои автографи, се разграбиха много бързо”, подчерта Никола Соколов. Той допълни, че на събитието е имало гости от Кюстендил, Скопие и цяла Македония. Присъствали са и местните медии.

http://www.focus-news.net/?id=n835927&chain=1